Sağlıklı bir yaşam için,

doğal tarım ve güvenli hayvancılık

004

Süt Sığırcılığı

Ürünlerimiz / Süt Sığırcılığı

Yalova, Altınova, Fevziye Köyü’nde yarı açık ve açık sistem hayvan barınakları bulunan süt sığırcılığı işletmemizdeki hayvan varlığının tamamı Holstein cinsi süt sığırlarından oluşmaktadır. İşletmemizde hayvan başına ortalama süt veriminin yükseltilmesi amacıyla sürü genetiğinin korunup geliştirilmesine önem verilmektedir.

İşletmemizde, sürü yönetimi programı uygulanmaktadır. Sürü yönetim sistemi ile tüm hayvan hareketleri, kızgınlıkları, verim durumları ve hastalıkları sürekli olarak izlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır.