kainciftligi 1 kainciftligi 2 kainciftligi 3

Gelecek nesiller için;

iyi tarım ve doğru hayvancılık

2007 yılında tarım ve hayvancılığı modern ve ileri tekniklerle gerçekleştirmek için kurulan Kain Çiftliği, 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden 200 baş gebe düve ithal ederek süt sığırcılığı faaliyetlerine başlamıştır. Kain Çiftliği, kısa bir sürede yılda 2.000 dekar arazide yem üretimi yapan, 500 baş sağmal kapasiteye sahip bir süt ve besi çiftliği olmayı başarmıştır. Çiftliğimizde amacına uygun olarak inşa edilmiş açık sistem ahırlar, revir ve karantina alanları, kuru ot ve silaj depoları ile süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankları bulunmaktadır.

Hayvan verimliliğini ve sağlığını doğrudan etkilediğinin bilinci ile kendi üretimimiz haricinde üreticilerden tedarik edilen yem bitkilerinin kontrolleri tohum tercihlerinden başlayarak takip edilmekte ve ne şekilde üretim yapıldığına önem verilerek hayvancılık işletmemizin yem ihtiyacı karşılanmaktadır.

Kain Çiftliği olarak sürdürülebilir verimliliğe ulaşmak için ülkemizin tarımsal gelişimine katkı sağlayan, araştırma ve geliştirmeye önem veren, bölge insanına istihdam yaratan, örnek ve önder bir çiftlik olmayı amaçlamaktayız.

Çiftliğim Gübre

Çiftliğim Organik Gübre, kompostlama yöntemiyle ahır gübresinin tüm zararlı etmenlerinden ve hastalıklardan ari olarak, yabani ot tohumlarını barındırmayan kokusuz yapısı ve zengin içeriği ile tarımsal verim ve kalitenin organik yolla artması için üretilmeye başlamıştır.

Yem Üretimi

Kaliteli üretilen hammaddeler ve uzmanlar denetiminde hazırlanan yemlerimiz ile hayvanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik en iyi rasyon formülü elde edilmeye çalışılmaktadır.

Süt Sığırcılığı

Beslenme ve yetiştirmede sürü genetiğinin korunması ve geliştirilmesini ilke edinerek, verimin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması hedefi ile üretim yapılmaktadır.

Besi Sığırcılığı

Modern besi tekniklerinin uygulandığı çiftliğimizde sürü sağlığı ve verimi önceliğimiz olup, besi sığırcılığı en az süt sığırcılığı kadar özenli bir şekilde yapılmaktadır.